12 เรื่องของพ่อ ที่รอทุกคนมาดู The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

ร่วมส่งต่อวิธีคิดในการทำงาน การดำเนินชีวิต เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน 12 คนดัง

Read more