คำสอนธรรมกาย (ไม่) บิดเบือน จริงหรือ

ย้อนหลังรายการ ต่างคนต่างคิด ประเด็น เผชิญหน้า อุ๋ย ศิลปินวง บุดดาเบลส – อัยย์ เพชรทอง ประธานองค์กรพลังชาวพุทธ (กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย)

Read more